یه روزیه کفش دیدم که خیلی ازش خوشم اومد.بااینکه برام تنگ بود وپامومیزد خریدمش !! فروشنده میگفت:نگران نباش جابازمیکنه...!! مدتهاگذشت اما اون کفش جابازنکرد!! باخودم میگفتم تومسیرای کوتاه می پوشمش امابازهم اذیتم میکنه وپاموزخم میکنه!! ولی من خیلی دوسش داشتم ...!!تابالاخره یه روز , اون کفش راکنارگذاشتم !! امیدمن واسه جابازکردن اون کفش بیموردبود... اون کفش سایزپای من نبود.درسته که خیلی میخواستمش ,ولی به دردمن نمیخورد!! خلاصه از اون کفش هیچی واسم نموندجز زخمهایی که روی پاهام گذاشته بود!! بعضی از آدمهادرست همینطورند!بایدکنارشون گذاشتشون چون به قلبمون نمیخورن ,حالاهرچقدر هم که دوستش داشته باشیم... خداحافظ کفش تنگ من امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 1599
برچسب ها : حوریه,

تاريخ : دوشنبه 19 مرداد 1394 | 23:00 | نویسنده : moallem |