2-عشق تمام اجزا هستی را به هم پیوند می دهد در واقع گردش آسمان و زمین از جذبه عشق است.
3-عشق به ما می آمورد که تمام زیبایی ها و نیکویی هی دنیا پرتوی از جمال خداوند است عشق جز بر او جایز نیست
4-عشق جسم و جان آدمی را پاک و منزه از فات زشت می گرداند.خس و خاشاک وجود را می سوزاند و قوای ذهنی را تمرکز میدهد.
5-عشق بی نیاز از غم و شادی بیرونی است و به ما مسرت درونی می دهد.عشق شفا دهنده جسم و روح است.
6-عشق دو سویه و دوجانبه است اما تاثیر عشق در عاشق و معشوق متفاوت است.
عشق قهار است،شجاعت و دلیری می آفریند ترس و اضطراب را می زداید.
عاشق از بند منیت ها رها می گردد در صفات خود می میرد و به عشق حق زنده می شود.عاشق از فنا شدن هراسی ندارد او مانند قطره ایست که به دریا می پیوندد جاودان می گردد.
در وصفش می توان گفت :آفتاب آمد دلیل آفتابامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 378
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 26 تير 1393 | 19:24 | نویسنده : moallem |