۵-انحرافات اخلاقی ونداشتن تعهدات دینی اخلاقی: که زمینه ساز تمام فسادها به خصوص اعتیاد است.۷-شخصیت طلبی کاذب: بعضی از افراد بی تجربه اعتیاد را ارزش می دانندو آن را نشانه ی بزرگ شدن فرض می کنند.وما می بینیم که بعضی از جوانان در مجامع عمومی وخیابان ها دست به استعمال دخانیات می زنندوبا افتخار سیگار برلبان خود گذاشته و خود نمایی می کنند.۷-آگاهی نداشتن از مضرات اعتیاد:به علت تبلیغات غلط بسیاری از معتادان از مضرات اعتیاد بی خبرند وحتی به غلط تصور می کنندکه اعتیاد منافعی هم برای آنها دارد. .۸-تقلید کور کورانه از دیگران: به ویژه از الگوهای مورد نظر خود ودیدن فیلم های نامناسب ۹-منفعت طلبی بسیاری از سود جویان:بسیاری از سود جویان در کمین نوجوانان وجوانان قرار گرفته اند و آنها را از راه محبت های کاذب وتبلیغ ونیرنگهای دیگر به دام اعتیاد کشانده  برای بار اول ودوم به صورت رایگان در اختیارشان می گذارند وبعد از مدتی این افراد را به سوی محافل ومقاصد شیطانی خود می کشانند.۱۰-انتقام جویی از خوبان:همه ی ما می دانیم معتادان افرادی شکست خورده اند، تحقیر شده اندوبه عقده های روانی گرد آمده اند.در میان جامعه وحتی خانواده ی خود موقعیتی ندارند واز این روی سعی می کنندخوبان را نیز به دام اندازند تا حقارت اجتماعی را جبران کنند تا اینگونه فشار تحقیر را نسبت به خود کم کنند.چنانکه امیر المومنین حضرت علی  علیه السلام

 

 

می فرمایند:((فساد گران دوست می دارند تا دیگران را معیوب سازند.وعیوب آنان را باز کنندتا خود درپیش مردم شرمنده نباشند. امیدواریم که به زودی زود این درد خانمانسوز از جامعه ما ریشه کن شود .واین بحث راهی باشد برای شما خواننده گرامی که بتوانید راهکارهایی برای ریشه کن کردن این درد ومعضل درجامعه پیشنهاد دادده یا تحقیقات گسترده تر ی در این مورد انجام داده وباعث رفع این مشکل شوید با تشکر از شما سروران گرامی.امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 339
برچسب ها :

تاريخ : شنبه 8 آذر 1393 | 6:24 | نویسنده : moallem |