وقتی پرنده ای زنده است مورچه هارا می خورد.وقتی که مرد مورچه ها اورا می خورند.زمانه وشرایط در هر موقعیتی می تواندتغییر کند.درزندگی هیچ کس راتحقیرمکنیم.شایدامروزقدرتمند باشیم.امایادمان باشدزمان ازماقدرتمندتراست.یک درخت میلیونها چوب کبریت را می سازد.اماوقتی زمانش برسد ،فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن یک درخت کافی است.پس خوب باشیم وخوبی کنیم.

 

 

می خواستم یه سبد گل برات بفرستم .  ولی یه آینه برات می فرستم تاوقتی که بهش

نگاه کردی یه دنیا گل توش ببینی

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست.به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده

در سکوتی که دلت دست دعاباز نمود.یادما باش که محتاج دعاییم هنوز

 

آهای رفیق!روی نبودنت هم می توان حساب کرد.یادت می ارزدبه تمام بودنهای دوستان به ظاهر دوست

 

بزرگی گوید:اگر فنجان یا کاسه ای زیرباران بگذاریم به اندازه گنجایشش درآن آب جمع می شود.حال ببینیم ما چه ظرفی زیرباران رحمت الهی قرارداده ایم

دلی رانشکن شاید خانه خدا باشد،کسی راتحقیر نکن شاید محبوب خدا باشد،از کمکی دریغ نکن ،شاید کلید بهشت باشد.هنگام نماز اول وقت حاضرشو،شاید آخرین دیدارت((درزمین))باخدا باشد.


بیهوده غم نیک وبد مخور،که جهان راجهان آفرین آن چنان که خواسته،ساخته است وتو چیزی از آن را دگرگون نتوانی کرد به سهمی که اززندگی داری خرسند باش وسفری راکه به نامت نوشته اند را خوشدلانه به پایان رسان. غم جهان مخور ،که غم خوردن سرنوشت را دگرگون نخواهد کرد،فقط تعادل زندگی ات را بهم خواهد زد شگفتا که زندگی کوتاه ،ولی روز دراز است.گاهی گمان نمی کنی وزودمی شود.
گاهی نمی شود ،که نمی شود.
گاهی هزار دور دعایی اجابت است.
گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود.
گاهی گدای گدایی وبخت یار نیست .
گاهی تمام شهر ،گدای تو می شود.

 

 

ماهایی که دیگه نه از اومدن کسی ذوق زده میشیم
نه کسی از کنارمون بره حوصله داریم نازشو بخریم که برگرده..
ماها آدمای بی احساسی نیستیم
ماها بی معرفت و نا مردم نیستیم
یه زمانی یه کسایی وارد زندگیمون شدن
که یه سری بــــاورامون و از بین بـــردن!!

 

امید ...

شخصی را به جهنم می بردند . در راه بر می‌گشت و به عقب خیره می‌شد . ناگهان خدا فرمود : او را به بهشت ببرید . فرشتگان پرسیدند چرا ؟ پروردگار فرمود : او چند بار به عقب  نگاه کرد ...  او امید به بخشش داشت .

 


امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 293
برچسب ها :

تاريخ : شنبه 8 آذر 1393 | 6:26 | نویسنده : moallem |