وقتی عاشق باشیم همیشه سعی می کنیم بهتر از آنچه هستیم بشویم.          پائولوکوئیلو

مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی.          کریستوفرمارلو

هر چه بیشتر فضای شاد و مهر آمیزی در مسیر روابط خود و دیگران پدید آورید روابطی زیباتر دلپذیر تر و رضایت بخش تر خواهید داشت.          وین دایر

آنکه همنوع خود را دوست دارد همواره این حس را در خود تقوییت می کند و آنکه بد خواه همنوع خویش است پیوسته این آتش را در دل می افروزد.          کنفوسیوس

چون منصور حلاج را بردند تا بردار کشند یکی از یارانش گریان پرسید عشق چیست؟منصور لبخندی زد و گفت :امروز بین فردا بین باز پس فردا بین پس در آن روز بکشتند و دیگر روزش بسوختند و روز سوم خاکسترش را بر باد دادند.          تذکره الاولیا

دو نفر که عاشق همند اگر بگذارند کمترین شکافی میانشان بیفتد عمیق تر خواهد شد ماهی خواهد گذشت سالی خواهد شد و صده ای و دیگر بسیار دیر خواهد شد.          ژان ژیرادو

کسانیکه به آنان عشق می ورزیم از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند.          فرانسیس بومو

عشق غالبا یک نوع عذاب است اما محروم بودن از آن مرگ است.          شکسپیر

من از ساختمان قلب خود در شگفتم که چون سنگ مقاوم و گاهی چون شیشه بی طاقت است.طوفان های حوادث مرا تکان نمی دهند ولی از یک نسیم ملایم محبت به خود می لرزم.          نظام وفا کاشانی

خداوند در شب بیداری ها با توست و اشک هایت را با عشق خود پاک می کند.          پائولوکوئیلو

فراموش نکنید که عشق باقی می ماند.این انسان ها هستند که عوض می شوند.          پائولوکوئیلو

اولین وظیفه ی عشق گوش دادن به معشوق است.          پل تیلیچ

تکه ای از عشق را دو انگشتی بردار خواهی دید از تمامی کاخ های دنیا برایت لذت بخش تر است.          افلاطون

اصالت عشق تنها یک چیز است اما هزاران نسخه ی کپی شده از آن پیدا می کنید.          روشه فوکوله

خداوند هیچ شرطی را تحمل نمی کند تنها کافیست بخواهید و گام بردارید تا همگی از آب حیات موجود در عشق او سیراب شوید.           پائولوکوئیلوامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 331
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 26 تير 1393 | 19:23 | نویسنده : moallem |